روابط میرزاکوچک خان و بولشویک ها

همه نوشته از کتاب بولشویک ها و نهضت جنگل انتشارات شیرازه اقتصاص شده است

آ.پیلایف که بعدها نماینده نظامی موسکو در حکومت کوچک خان شد شرح مفصل این اطلاعات را داده است بنا به گزارش او یروهای کوچک خان در ۲۲ ژون ۵ شوال به ۸۰۰۰ نفر رسیده بود که از میان آنها ۵۰۰۰ یا ۶۰۰۰ سربازان و افسران شروی بودند.ص ۳۰

کوچک خان در چهارم ژون ۱۷ رمضان در جریان ملاقاتی در شهر آزاد شده رشت سخنرانی هیجان انگیز و مشتاقانه ای به افتخار عظمت ماموریت رهایی بخش روسیه شوروی ایجاد کرد و حتی در میان غریو و شادی همراه با دست زدن های پر طنین شهرندان حاضر در صحنه نماینده شوروی را که همراه او در کنار میز سخنرانی ایستاده بود به نشانه وحدت تنگاتنگ با بولشویک ها به آغوش کشید و بوسید.ص ۳۴

رساله مذکور در باره وظایف حزب کومونیست ایران در ورای این نکته که سرنگونی شاه اخراج انگلستان و راهایی ملی کامل و رستاخیر ایران مهترین وظایف حزب کومونیست هستند تقبیح واقعی جنبش رهایی بخش ملی نیز در سند پنهان است چرا که هر کونه همهمکاری کرای با بورزوازی و قشر زمیندار ه عبارتی مشارکت کننندگان اصلی مبارزه علیه اتحاد انگلستان-شاه را ممنوع میکند رساله با طرح تقاضای فوری انقلاب ارضی و بدین ترتیب قلع و قمع زمینداران بزرگ و حذف زمینداران از جبهه ضد انگلیسی و ضد شاه به واقع بورژوازی ملی را از آن جبهه اخراج میکرد.تغیر و تحولی که در رساله پیشنهاد شده بود غیر واقعی به نظر میرسید چون روستایان ایران که در قید تعالیم دینی بودند مطلقا رای غصب و تصرف زمین های اربابان آمادگی نداشتندص ۴۶

دفتر قفقاز کمیته مرکزی حزب کومونیست روسیه گفته بود ما باید به جنبش رهایی بخش ملی نزدیک شویم چراکه مرحله انقلاب ملی پشت سر گذاشته نشده است.

اسرافیلوف کاردارموقف به کمیته مرکزی حزب"به هر قیمت ممکن باید با میرزا کوچک خان رابطه مجدد برقرار شود چون او مظهر مقتدر مبارزه رهایی بخش ملی ایران علیه بردگی انگلیس است.در همان سال مدیونی عضو دفتر ایران به نمایندگی از کمیته مرکزی حزب کومونیست روسیه خودگامهایی را به سوی آشتی با کوچک خان بردشت در آغاز نامه ای به کوک خان نوشت و تلاش کرد که همه تقصیر ها را متوجه او کند که با کومونیست ها قطع رابطه کرده است"

یکی از منابع مهم باقی مانده گزارش مورخ ۱۹ اوت ۱۹۲۰/۴ ذیحجه ۱۳۳۸ تحت عنوان در مورد حوادث ایران است.م.اسرافیلوف نویسنده این گزارش بعدها نماینده دولت شوروی سوسیالیستی در حکومت انقلابی کوچک خان در گیلان شد گزارش میگوید که قبل از شروع عملایات جدی علیه انزلی ملاقاتی میان رفیق راسکلینکوف و میرزا کوک خان به منظور برقراری روابط متقابل آینده و عملیات مشترک علیه انگلستان صورت گرفته است و سرانجام ر.آبوکوف کمیسر واحد ها زمینی ناوگان در ۱۹ مه اول رمضان خطا به مردم انزلی اعلام کرد که دعوت کوچک خان رهبر انقلابی ایران یکی از دلایل ورود کشتی های شوروی به ایران بود.بدین ترتیب موافقت و تصویب لنین برای تهاجم به ایران مستقل کشف شد تماس با کوک خان برقرار گردید و احتمالا یک تفاهم غیر مکتوب اولیه نیز با او بر سر همکاری نظامی بدست آمد.ص ۲۸

به راسکولینکوف چنین دستور داده شد نکته مهم این است که هیچ گونه سو ظنی در مورد تلاش شوروی برای فتح بر انگیخته شود و ما باید کاملا در سایه باشیم و علاوه بر این شما باید از طریق رادیو به ما اعلام کنید که انزلی توسط کوچک خان فتح شده است و او خواستار ماندن تو در انزلی شده است و اجازه این کار را داده است.ص ۳۲

در ۲۲ یا ۳۲ مه ۴ یا ۵ رمضان با ماموریت آماده سازی گشایش ولین کنگره حزب کومونیست جوادزاده وارد ایران شد.در ساحل پهلو گرفت و رفیق بهرام آقایف از همان عرشه کشتی به جمعیتی که در ساحل ایستاده بودند گفت پایان دوره ملاکان و زمینداران فرا رسیده و بزودی کومونیست ها در ایران مبارزه علیه طبقه بورژوازی را که سزاوار کشته شدن و نابودی هستند شروع میکند.وی علیه میرزا نیز موضع گرفت.این سخنرانی حکم خودکشی را برای حزب عدالت داشت.ص ۴۳

آی.ک.کوژانوف یکی از فرماندهان ارتش سرخ در جریان تلاش ها برای کومونیست کردن میرزا مرتبا به او یادآور میشد که موقعیت خود در ایران را مدیون شوروی است.ص ۴۹

میرزا کوچک خان در ژانویه ۱۹۲۱ خطاب به یک مامور اطلاعاتی در جبهه قفقاز گفت پس از سرنگونی رژیم تزاری در روسیه و اعلام جمهوری سوسیالیستی انقلابیون ایران برای حمایت انقلابی به شدت بر سوسیالیست های روسی متکی بودیم که با کمک آنها سرانجام خود را از دست بدترین دشمن ماره دو خود(پس از روسیه تزاری)یعنی انگلیس رهایی بخشیم حتی قبل از ورود بولشویک ها به آذرایجان مایل بودم برای اطمینان از موفقیت مبارزه علیه انگلیس با آنها تماس بگیرم و تعدادی از افرد خود را نزد بولشویک ها فرستادم ص ۲۸

میرزا کوچک خان در یگ گفت و گو با روسها؛من اعتماد خود را به ارتش سرخ روسیه و تمایل به ماندن نیروهای آن در ایران برای یک مبارزه مشترک علیه نیروهای اشغالگر اتگلیسی و شاه ابراز داشتم؛ ص ۳۱

حزب کومونیست با کمک نیروهای ویژه مالیات های طاقت فرسایی را از وستائیان و پیشه وران دریافت میکرد و آنها را وا می داتد تا برای پرداخت مالیات به ماموران جمعاوری مالیات ها به فروش وسایل خانه یا دام های خود دست بزنند،همه تلاش ها برای خلاص شدن از دست زمین داران و به راه انداختن یک انقلاب ارضی با شکست مواجه شد طبقه روستایی از دریافت زمین خودای میکرد چون به دام کومونیست ها و قواعدی که سعی در تحمیل آنها داشتند بی اعتقاد بود علاوه بر این به دلیل غارت و چپاول خود در جریان جمعاوری مالیات احساس نفرت شدید نسبت به آنها داشتند.یکی از اعضای حزب کومونیست طی گزارشی به موسکو نوشت رستاییان از ما کناره گیری کردند و کارگران مزارع حرف ما را درک نمی کردند و از حوزه نفوذ ما کاسته شده است،غارت گسترده به منظو تامین غذا و پوشاک صورت میگرفت عامل نفرت مردم از آنها بود.

کومونیست ها در میدان های شهر خیابان و بازارها و روستاها سخنرانی برپا میکردند و خواستار سرکوب فیزیکی بورژوازی مصادره اموال و پایان دادن به تجارت خصوصی شدند،به گمان مردم آتش سوزی بزرگی که بهترین بازار رش را نابود کرد کار کومونیست ها بود سخنرانی های عمومی و مکرر شورشگران علیه اسلام و حجاب و شریعت باعث اعتراضات و خشم توده های مذهبی شد،تمامی اینها در نهایت باعث بی اعتباری بولشویک ها شد و در عین حال میرزا کوچک خان را از حمایت نیروهای اجتماعی مهم محروم ساخت ص ۴۰ و ۴۱


 برای عضویت در کانال تلگرام ما کلیک کنید


/ 0 نظر / 42 بازدید