هلوکاست دو میلیون ایرانی در نیشابور به دست مغول ها

در یکی از روزهای آوریل 1221 میلادی چنگیز خان مغول و دخترش و دامادش بعد از فتح نیشابورو فرار سلطان محمد شاه خوارزم شاهی به ولایات ماوراءالنهر مشغول سرکشی بودند که ناگهان تیری که هدف آن چنگیز بود به داماد چنگیز اصابت می کند و داماد کشته می شود.و مشخص نمی شود تیر از سوی چه کسی پرتاب شده بود ممکن بود تیر از سوی یکی از سربازان چنگیز که می خواست بکشدش پرتاب شده باشد.
دختر چنگیز از این عمل بسیار آزرده می شود و از پدرش می خواهد همه افراد این شهر را بکشد

.سی هزار تن از سربازان چنگیز همه زنان و مردان شهر را به بهانه سر شماری از خانه ها بیرون می کشد و در یک ساعت هفتصد تا یک میلیون هفتصد هزار نفر را می کشند به گونه ای که هر سرباز چنگیز سر سی تا پنجاه تن را برید و 12 روز طول کشید تا تعداد کشته ها معلوم شود.

در برخی از نوشته های تاریخی نیز نوشته شده است که مردم نیشابور بعد از اینکه فهمیدند مغول ها قصد کشتار آنها را دارند دست به شورش برداشتند تا اینکه همه مردم شهر قتل عام شدند.
حمله به شهر با فرماندهی تولی خان پسر چنگیز صورت گرفت مغول ها حتی به کودکان و زنها و حیوانات هم رحم نکردند و بنا به نوشته مورخین شهر نشینی در ایران به دست مغولها نابود شد.و یکی از بزرگترین شهرهای جهان بدست قوم مغول نابود شد به گونه ای که تا سالها اثری از زندگی در آن ناحیه نبود.

/ 0 نظر / 62 بازدید